Stifelsen Aptitum Akademi Saxå Bruk

Förutom att erbjuda upplevelser utöver det vanliga är Saxå Bruk också ett hem för Stiftelsen APTITUM. 

Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till allmänheten om svensk och nordisk gastronomi, alltså måltidskunskap. Det gör vi genom samverkan med företag, organisationer och allmänhet. Ett viktigt uppdrag för stiftelsen är att främja utbildning och forskning inom området gastronomi, och förvalta det gastronomiska arvet i Europa.

För att främja utveckling och lärande anordnar vi seminarier och föreläsningar, initierar forskningsprojekt och samverkar med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner. Vi utvecklar och förvaltar ett nätverk för alumnistudenter från lärosäten med gastronomi i fokus.

Aptitums grundare är Carl Jan Granqvist.

Läs mer om stiftelsen här!