Stifelsen Aptitum Akademi/ Saxå Bruk

Sverige behöver ett hem för svensk gastronomi! Det finns en ambition hos Carl Jan Granqvist att tillskapa ett hem i Bergslagen för detta ändamål. Avsikten är att under hösten 2021 förverkliga denna ambition.